🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Instrumenti

DELNICE

Vlaganje v delnice postaja vse bolj priljubljeno. Z nakupom delnic družbe postanete delničar družbe. Delež torej predstavlja delež v lastništvu družbe in hkrati pravico do deleža v dobičku. Z vlaganjem v delnice lahko profitirate iz dividend ali celo pridobite pravico glasovanja o določenih odločitvah, vendar pa je to odvisno tudi od velikosti deleža družbe.

Cena delnice je rezultat ponudbe in povpraševanja. Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na ceno. Delnice kupujete po citirani ceni. Tradicionalno, če se vrednost delnice zmanjša, pride do izgube.

ZAKAJ TRGOVATI Z DELNICE

 • Nabolj privlačen trgovalni instrument

 • Najbolj prepoznavne evropske in ameriške delnice

 • Postanite delničar družbe

INSTRUMENT Vzvod* Tipična razlika med nakupno in prodajno ceno** Provizija***% od volumna 1 lot Minimalna trgovalna količina Trgovalne ure
US 1:1 0.01 0.75% 1 1 3:30 pm – 10:00 pm
UK 1:1 0.01 0.75% 1 1 9:00 am – 5:30 pm
EU 1:1 0.01 0.75% 1 1 9:00 am - 5:30 pm

Upoštevajte: ProfitLevel si pridržuje pravico, da razširi spread glede na svojo diskrecijo, zmanjša vzvod, določi največjo mejonaročil in skupno izpostavljenost stranke. ProfitLevel si pridržuje pravico do povečanja marže v tistih razmerah, ko to zahtevajo tržni pogoji. Preberite pogoje trgovanja.

*Trgovanje kompleksnih izdelkov z višjim vzvodom vključuje visoko stopnjo tveganja in lahko povzroči izgubo vsega ali del vašega vloženega kapitala.

**Takoj ko odprete ali zaprete trgovalni položaj, se bo spread odštel z vašega računa, kar je razlika med nakupno in prodajno ceno.

***Ob odprtju in zaprtju trgovalne pozicije se provizija odšteje z vašega računa na podlagi valute vašega računa, minimalno v znesku 20 EUR, 20 USD, 500 CZK, 6000 HUF ali 80 PLN. 

MetaTrader5 logo

MetaTrader5 je nedvomno najboljša izbira za sodobnega trgovalca. Prenesite platformo na pametni telefon in spremljajte svoj trgovalni račun kadarkoli v dnevu.

iOS link Android link
phone icon

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 86.86% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo