🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Izobraževalni Članki

Trgovanje CFD s finančnim vzvodom

Trgovanje CFD s finančnim vzvodom

Trgovanje s finančnim vzvodom je popularno pri trgovanju s CFDji, saj omogoča trgovanje z večjim obsegom pogodb. Ko uporabljate vzvod, trgujete tako s svojim kapitalom, kot s kapitalom katerega ste si izposodili od posrednika. Pomembno si je zapomniti, da trgovanje s finančnim vzvodom pomnoži tako izgubo kot dobiček. Tudi ko trg izgleda miren, lahko finančni vzvod hitro poskrbi za velik zaslužek ali veliko izgubo. 

Trgovanje s finančnim vzvodom je popularno pri trgovanju s CFDji, saj omogoča trgovanje z večjim obsegom pogodb. Ko uporabljate vzvod, trgujete tako s svojim kapitalom, kot s kapitalom katerega ste si izposodili od posrednika. Pomembno si je zapomniti, da trgovanje s finančnim vzvodom pomnoži tako izgubo kot dobiček. Tudi ko trg izgleda miren, lahko finančni vzvod hitro poskrbi za velik zaslužek ali veliko izgubo. 

 

Največje dovoljeno razmerje finančnega vzvoda

V skladu z regulatorjom ter pravili v državah članicah EU, posrednik lahko ponudi najvišje razmerje finančnega vzvoda, ki je 30:1, vendar je višina razmerja odvisna od inštrumenta. Še več, posrednik mora poskrbeti za to, da na računu ne morate imeti negativnega stanja. Cilj ESMA je ta, da bi zaščitila javnost s prispevanjem k stabilnosti in učinkovitosti finančnega sistema. Izven Evrope, lahko posredniki ponudijo razmerje v višini 100:1, medtem ko so v preteklosti ponujali tudoi že do 5000:1.

Primer:

Ko stranka kupi 1 pogodbo valutnega para EUR/USD brez finančnega vzvoda, plačajo 10 000 x valutni par; na primer 100 000 x 1,1 = 11 000 USD. Z uporabo finančnega vzvoda 1:10, bi plačali 100 000 x menjalni tečaj / učinek finančnega vzvoda za eno pogodbo, na primer: 

10 000 x 1,1 / 20 = 550 USD.

Hedging (varovanje pred tveganjem) 

V povezavi s trgovanjem s finančnim vzvodom, se pogosto uporablja tudi pojem hedging. Hedging s euporablja za zmanjševanje in odstranjevanje tveganj trgovanih pozicij s trgovanjem z izvedenimi finančnimi inštrumenti. Varovanje služi kot varovalka pred tveganjem neugodnega gibanja cen (menjalnih tečajev) določenega sredstva. 

 Zavarovanje oz. hedging lahko odpravi tveganje gibanja cen v vašo škodo. Poznamo več vrst varovanja (hedginga). Vlagatelji velikokrat uporabljajo to, pri kateri odprete novo pozicijo vendar v nasprotno smer kot je prvotna. 

Primer:

Stranka ima odprto pozicijo na nafti. Čez nekaj časa se dogodi nepričakovana politična ali ekonomska situacija, katera bi lahko imela vpliv na proizvodnjo ter dostavo nafte, in kar bi lahko vodilo do velike rasti cene. Ko vlagatelj odpre nasprotno pozicijo (long) in cena nafte gre gor, prejšnja pozicija še vedno dela izgubo, vendar ta nova dela dobiček. 

Vsebina tega gradiva je namenjeno izključno tržni komunikaciji in se ne sme obravnavati kot nobena vrsta investicijskega svetovanja in/ali naložbenih raziskav in/ali nagovarjanja za kakršne koli transakcije. To gradivo je bilo pripravljeno samo za informativne/izobraževalne namene in ne pomeni obveznosti izvajanja investicijskih transakcij niti ne zagotavlja ali napoveduje uspešnosti v prihodnje. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd in njegovo osebje, vključno s podružnicami, zastopniki, direktorji in zaposlenimi ne zagotavljajo točnosti, veljavnosti, pravočasnosti ali popolnosti informacij/podatkov, ki so jih predložile tretje osebe, in ne prevzamejo nobene odgovornosti za izgubo, ki bi izhajala iz kakršne koli naložbe, ki bi temeljila na navedenih informacijah/podatkih. Pretekli rezultati niso zagotovilo prihodnjih rezultatov.

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 85.61% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo