🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Vzdelávacie Články

Páka (pákový efekt)

Páka (pákový efekt)

Finančná páka je nástroj špecifický pre obchodovanie prostredníctvom CFD.

Finančná páka je nástroj špecifický pre obchodovanie prostredníctvom CFD. Pri jej použití dokáže klient znásobiť svoj obchodovaný objem, ktorý by bol bez použitia finančnej páky oveľa nižší. 

Pákový efekt

Pákový efekt spočíva v tom, že obchodujete nielen so svojím kapitálom, ale predovšetkým s pomocou dodatočne požičaného kapitálu. Dôležité je uvedomiť si, že využitie páky prináša nielen možnosť zaujímavejšieho zisku, ale zároveň zvyšuje riziko podstatne väčšej straty. Dokonca aj keď je situácia na kapitálových trhoch pomerne pokojná, pákový efekt môže veľmi rýchlo spôsobiť vysoký zisk alebo stratu. 

Európske nariadenie

Brokeri pod európskou reguláciou môžu retailovým investorom ponúknuť maximálnu páku pre obchodovanie 1 : 30 (táto hodnota sa týka hlavných menových párov a pre jednotlivé obchodné  inštrumenty je rozdielna). Podľa európskeho nariadenia ESMA, ktoré vstúpilo do platnosti 1. augusta 2018 broker musí podstúpiť také kroky, aby zabránil negatívnemu zostatku na vašom účte. 

Mimo Európy však majú brokeri väčšinou vyššiu páku v pomere od 1 : 100 až do výšky 1 : 1000. 

Príklad

V prípade, ak obchodujete s vlastným kapitálom vo výške tisíc USD, môžete vďaka finančnej páke 1 : 10 nakúpiť akcie za 10-krát vyššiu cenu, teda v celkovej hodnote 10-tisíc USD. V praxi to znamená, že váš zisk alebo strata sa ráta z celkovej sumy kontraktu. Ak teda disponujete sumou tisíc USD na účte a obchodujete páku 1 : 10, nakúpite alebo predáte (long – dlhá pozícia -> špekulácia na rast, short – pozícia –> špekulácia na pokles) aktívum vo výške 10-tisíc USD a cenový pohyb sa vypočítava z tejto sumy. Ak ste v long pozícii a cena daného aktíva vzrastie o 10 percent (z 10-tisíc USD) na 11-tisíc USD, zrealizujete zisk tisíc USD. Ak by však hodnota obchodovaného aktíva v long pozícii klesla z 10-tisíc na 9-tisíc, pričom páka je 1 : 10, váš účet by sa bez Stop Lossu vymazal, pretože celková otvorená pozícia obchodu klesla o tisíc USD. 

Zníženie rizika a ochrana účtu

 V praxi vás broker prostredníctvom Margin Call informuje, že na „prežitie“ vašej pozície potrebujete doplniť ďalší kapitál a je na vašom rozhodnutí, či chcete v otvorenej pozícii zotrvať alebo ju radšej uzavriete. Margin Call je upozornenie klienta, že jeho účet nie je dosť veľký na udržanie otvorenej a nepriaznivo sa vyvíjajúcej pozície. Toto upozornenie dostanete pri ProfitLevele už pri 100 percentách úrovne marže, aby ste mohli daný obchod sami uzatvoriť a predísť tak automatickému vypnutiu najstratovejšej pozície, ktoré pre vás nemusí byť vždy výhodné, no chráni vás pred tým, aby ste sa dostali do straty. V prípade, že situáciu na základe Margin Call sami nevyriešite uzatvorením pozície alebo zaslaním dodatočných finančných prostriedkov a kapitál klesne pod vyššie spomínaných 50 percent zaistenia, nastáva tzv. Close Margin, čo znamená, že pozícia vám bude automaticky zatvorená. V prípade, že máte otvorenú viac ako jednu pozíciu, bude zatvorená tá, ktorá má najväčší objem.

Pomôcť znížiť riziko vám efektívne dokáže aj využitie nástrojov money a risk managementu ako je  Stop Loss (zadanie pokynu pod aktuálnu trhovú cenu, ktorého realizovanie je ochrana dosiahnutého zisku alebo obmedzenie straty) a Take Profit (limitný pokyn, ktorý zrealizuje váš príkaz nad aktuálnou trhovou cenou).

Obsah tohto materiálu predstavuje marketingovú komunikáciu a nemal by sa považovať za akýkoľvek druh investičného poradenstva a / alebo investičného prieskumu a / alebo podnet na akékoľvek transakcie. Tento materiál bol pripravený iba na informačné / vzdelávacie účely a neznamená povinnosť vykonať investičné transakcie ani nezaručuje ani nepredpovedá budúci výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a jej príslušné osoby vrátane pridružených spoločností, agentov, managerov alebo zamestnancov nezaručujú presnosť, platnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií / údajov poskytnutých tretími stranami a nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z akýchkoľvek investícií uskutočnených na základe uvedených informácií / údajov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 91.84% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.