🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Vzdelávacie Články

Inštrumenty

Inštrumenty

Pred začiatkom každého obchodovania, či už sú predmetom vášho záujmu fyzické cenné papiere alebo CFD (Contract for difference, teda Kontrakt na rozdiel ceny) je dôležité si ozrejmiť základné pojmy, ktoré sú pre obchodovanie nevyhnutné.

Akcie

Fyzické akcie

Akcia vo fyzickej podobe predstavuje obchodovateľný cenný papier, pričom reprezentuje časť základného imania spoločnosti, ktorá danú akciu emitovala. Každý držiteľ akcie sa stáva akcionárom tejto spoločnosti a získava hlasovacie právo  podľa počtu kusov vlastnených akcií.  Taktiež mu vzniká právo podieľať sa na zisku spoločnosti prostredníctvom dividend a v prípade zániku spoločnosti právo na likvidačnom zostatku. 

CFD akcie 

Umožňujú obchodovanie s akciami konkrétnych spoločností, bez toho, aby ste museli vlastniť podkladové aktívum. V praxi to znamená, že pri CFD kontraktoch iba špekulujete na pohyb ceny daného aktíva. Výhodou je možnosť špekulovať nielen na rast, ale aj na pokles ceny daného aktíva a využitie finančnej páky, vďaka čomu je možné obchodovať s väčším kapitálom (možnosť zaujímavejšieho zisku, ale aj väčšej straty). Obchodovať prostredníctvom CFD je možné aj ďalšie inštrumenty ako sú komodity, indexy a forex.

Medzi najznámejšie a najviac diskutované patria akcie veľkých technologických spoločností ako Apple, Amazon, Tesla, Google, Microsoft alebo Facebook. Vývoj hodnoty akcií spoločností závisí na celom rade faktorov ako sú napríklad hospodárske výsledky firmy, vývoj celého segmentu , do ktorého spoločnosť patrí, aktuálny stav ekonomiky, atď. 

V prípade, že spoločnosť vykazuje dlhodobo rastúci hospodársky výsledok, investori to zvyčajne hodnotia ako pozitívny signál a cena akcií takejto spoločnosti pravdepodobne vzrastie. Vytvorí sa  tak priestor na získanie výnosu v prípade predaja týchto akcií za cenu vyššiu ako bola kúpna cena. V prípade negatívneho vývoja hospodárskych výsledkov spoločnosti môže naopak dochádzať k poklesu hodnoty akcií. 

Indexy

Prostredníctvom investície do indexu nakupujete všetky spoločnosti, ktoré sú súčasťou daného indexu. Inými slovami index je indikátorom hodnoty určitej skupiny akcií. K najznámejším indexom patrí americký Dow Jones Industrial Average, Standard and Poors 500, index technologického sektora Nasdaq Composite, európsky STOXX Europe 600 a nemecký DAX.

Indexy majú tiež funkciu porovnávania výkonnosti tzv. benchmark. Pre investorov sú výnimočné tým, že znázorňujú vývoj veľkého počtu akcií spoločností v jednej hodnote.

Rozlišujeme dva základné druhy indexov: 

 • Výberové indexy – zahŕňajú vzorku významných akcií obchodovaných na určitom trhu

 • Súhrnné indexy – zahŕňajú všetky akcie obchodované na určitom trhu 

Burzové indexy sú počítané buď ako cenové vážené indexy alebo indexy vážené podľa trhovej kapitalizácie. Tieto spôsoby sú od seba podstatne odlišné a pre investora je dôležité, aby metóde výpočtu indexu rozumel.

Cenové vážené indexy 

Hodnotu indexu ovplyvňuje len cena zahrnutých akcií. To znamená, že čím vyššia je cena akcií spoločností, tým viac ovplyvňuje hodnotu celého indexu. Neberie sa vôbec do úvahy objem obchodovaných akcií. Medzi cenovo vážené indexy patrí Dow Jones Industrial Average alebo Nikkei 225.

Indexy vážené podľa tržnej kapitalizácie 

Okrem ceny akcie ovplyvňuje hodnotu indexu aj počet určitých akcií v obehu. Vďaka tomu, ovplyvňujú akcie veľkých spoločností obchodovaných vo veľkých objemoch hodnotu indexu podstatne viac ako akcie menších spoločností, aj keď by tieto akcie mali podstatne vyššiu cenu. Existuje oveľa viac indexov počítaných týmto spôsobom ako cenovo vážených indexov. Patria sem napríklad Standard & Poor´s 500NASDAQ Composite alebo DAX.

Komodity 

Napriek tomu, že komoditný trh je oproti iným trhom relatívne malý, predstavuje finančný trh, ktorý sa dá považovať za “bezpečný prístav” v čase ekonomickej nestability. Investori a obchodníci sa odjakživa obracali na komodity v časoch, kedy ceny akcií a iných finančných inštrumentov klesali.  Dopyt po komoditách sa neustále zväčšuje vďaka ich obmedzenému množstvu. Mnoho komodít ako napríklad ropa alebo zlato už dosiahli svoju maximálnu produkciu a tá klesá na základe finančnej náročnosti ďalšej ťažby. Komodít je tak stále menej. Sú vhodné na dlhodobé, ale aj krátkodobé investovanie. 

Medzi najznámejšie komodity patria: 

 • vzácne kovy: zlato, striebro, platina, palladium, atď.

 • základné kovy: hliník, meď, zinok, kobalt, olovo, atď.

 • energetické komodity: ropa (Brent, Crude Oil), topný olej, zemný plyn

 • obilniny: pšenica, kukurica, ovos, ryža, atď.

 • ostatné: káva, cukor, bavlna, atď.

Forex

Forex (z angl. Foreign Exchange) je medzinárodný trh so svetovými menami. Označuje sa aj skratkou FX. Na tomto trhu dochádza k výmene (nákupu/predaju) jednej meny za druhú, obchodujú sa teda v rámci menových párov. Medzi najobchodovanejšie menové páry na svete patrí EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF a AUD/USD, teda páry z kategórie „majors“. K menej obchodovaním párom patria napr. EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD a ďalšie, ktoré sa označujú pojmom „minors“.  

Ide o decentralizovaný trh, čo znamená, že neexistuje konkrétne fyzické miesto, kde sa obchoduje (ako na klasických burzách), ale je to v podstate elektronická sieť, ktorá spája banky, inštitúcie, hedge fondy, poisťovne, ale aj samostatných retailových (drobných) obchodníkov a investorov.

Devízový trh je najlikvidnejší trh na svete, svojím denným obratom prekonáva akciový, komoditný trh aj dlhopisový trh. Podľa BIS (Bank for International Settlements - Banka pre medzinárodné zúčtovanie) predstavoval v roku 2016 denný obrat na forexovom trhu až 5 biliónov USD. Trh je otvorený 24 hodín denne počas 5 pracovných dní. Ide vôbec o najlikvidnejší trh (vysoká likvidita predstavuje veľký objem obchodnej aktivity).

Obsah tohto materiálu predstavuje marketingovú komunikáciu a nemal by sa považovať za akýkoľvek druh investičného poradenstva a / alebo investičného prieskumu a / alebo podnet na akékoľvek transakcie. Tento materiál bol pripravený iba na informačné / vzdelávacie účely a neznamená povinnosť vykonať investičné transakcie ani nezaručuje ani nepredpovedá budúci výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a jej príslušné osoby vrátane pridružených spoločností, agentov, managerov alebo zamestnancov nezaručujú presnosť, platnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií / údajov poskytnutých tretími stranami a nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z akýchkoľvek investícií uskutočnených na základe uvedených informácií / údajov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 91.84% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.