🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Vzdelávacie Články

CFD

CFD

V súvislosti s online obchodovaním sa klienti môžu často stretávať s pojmom CFD, preto je dôležité tomuto názvu rozumieť, aby si ho nezamieňali s inými formami obchodovania.

V súvislosti s online obchodovaním sa klienti môžu často stretávať s pojmom CFD, preto je dôležité tomuto názvu rozumieť, aby si ho nezamieňali s inými formami obchodovania. 

Definícia CFD

CFD v preklade znamená kontrakt na rozdiel ceny. CFD sú derivátové zmluvy, s ktorými sa obchoduje na mimoburzovom trhu. V praxi to znamená, že kým napríklad fyzické akcie nakúpi klient priamo na burze a získava všetky práva akcionára, CFD akcie nakupuje na mimoburzovom trhu, čo znamená, že ich reálne nevlastní, no môže špekulovať na rast alebo pokles ich ceny. Obchodovanie prostredníctvom CFD je jeden zo spôsobov  ako investovať nielen do akcií, ale ďalších finančných nástrojov ako sú  meny, indexy alebo komodity. 

Technicky ide o dohodu kupujúceho a predávajúceho o finančnom vyrovnaní rozdielu medzi kurzom podkladového aktíva v okamihu otvorenia pozície a kurzom podkladového aktíva v momente ukončenia daného obchodu. Realizovaný zisk alebo strata z obchodovania CFD zodpovedá rozdielu medzi cenou podkladového aktíva pri otvorení danej pozície CFD a cenou podkladového aktíva pri uzavretí pozície vynásobené počtom kusov CFD. 

Pre obchodovanie CFD je typické využívať pákový efekt o ktorom si viac povieme v nasledujúcej časti seriálu. 

Riziká vyplývajúce z obchodovania CFD

Obchodovanie s CFD má rovnako ako ostatné formy investícií svoje výhody a nevýhody.  Prináša určité riziko, ktoré nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Predtým, než sa rozhodnete začať obchodovať s CFD je dôležité presne si stanoviť svoje investičné ciele, otestovať svoje skúsenosti a mieru rizika, ktoré ste ochotní akceptovať. Dôležité je uvedomiť si, že v prípade nevhodnej investície môžete stratiť celý investovaný vklad. Z tohto dôvodu je dôležité investovať iba peniaze určené na investovanie, nikdy nie financie, ktoré máte odložené ako „finančný vankúš na horšie časy“, o ktorý si nemôžete dovoliť prísť. 

Obchodovanie oboma smermi

K neodškriepiteľným výhodám obchodovania prostredníctvom CFD patrí možnosť špekulovať oboma smermi – teda nielen na rast hodnoty podkladového aktíva, ale aj na jeho pokles.  V prípade otvorenia pozície na rast hovoríme o tzv. dlhej pozícii a v prípade predpokladu, že hodnota daného inštrumentu bude klesať hovoríme o tzv. krátkej pozícii. 

Príklad dlhej pozície (LONG POSITION)

Ak sa klient domnieva, že zlato pravdepodobne voči doláru posilní, môže sa rozhodnúť kúpiť CFD na zlato. Ak sa zlato voči doláru obchoduje za 1950 USD, klient kúpi prostredníctvom CFD 1 lot zlata (t.j. 100 uncí) a zlato vzrastie na 1960 USD, zrealizuje zisk 1000 USD (100 uncí krát 10 USD zisk na uncu).

Príklad krátkej pozície (SHORT POSITION)

Ak sa klient domnieva, že ropa pravdepodobne voči americkému doláru klesne, môže sa rozhodnúť predať CFD na ropu. Ak sa ropa obchoduje voči americkému doláru za 68 USD za barel, klient predá prostredníctvom CFD 1 lot ropy (100 barelov) a ropa klesne na 65 USD za barel, realizuje zisk 300 USD (100 barelov krát 3 USD zisk na barel). 

Obsah tohto materiálu predstavuje marketingovú komunikáciu a nemal by sa považovať za akýkoľvek druh investičného poradenstva a / alebo investičného prieskumu a / alebo podnet na akékoľvek transakcie. Tento materiál bol pripravený iba na informačné / vzdelávacie účely a neznamená povinnosť vykonať investičné transakcie ani nezaručuje ani nepredpovedá budúci výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a jej príslušné osoby vrátane pridružených spoločností, agentov, managerov alebo zamestnancov nezaručujú presnosť, platnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií / údajov poskytnutých tretími stranami a nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z akýchkoľvek investícií uskutočnených na základe uvedených informácií / údajov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 91.84% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.