🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Posledné analýzy

share

Facebook share Twitter share
Výhľady do budúcna

Výhľady do budúcna

V investovaní je dôležité sledovať nielen vývoj konkrétnych inštrumentov, ale aj všetkých vonkajších faktorov, ktoré majú vplyv na vývoj cien. Čo nás čaká v ďalšom období a sme vôbec pripravení na budúcnosť správne?

Zvyšovanie úrokov a miernejšia recesia v USA

Medzi investormi je jednou z najdôležitejších tém smer, akým sa bude vyvíjať americká ekonomika. Posledný rok rezonuje nielen v USA téma zvyšovania úrokových sadzieb a vysoká inflácia. Fed na jeho poslednom zasadnutí zvýšil úrokové sadzby o 75 bázických bodov na cieľovú sadzbu 3,75 % až 4 %. Zvyšovanie bude pokračovať a pravdepodobne pôjde vyššie ako sme si pôvodne mysleli. Rekordná inflácia vyženie úrokové sadzby možno až na 5,5 %, čo je vyššia úroveň, ako očakávali investori. [1]

pl_ceny

Výška zvyšovania úrokových sadzieb FED-om za posledných 5 rokov. (Zdroj: Tradingeconomics)

Prognózy sú neúprosné, predpokladajú spomalenie rastu hrubého domáceho produktu, na druhej strane by však USA mohlo byť na tom lepšie ako Európa a ich hospodárstvo by sa v roku 2023 mohlo vyhnúť recesii. [2] V tomto im pomôže hlavne silný domáci trh práce a potenciál spolupráce s ázijským regiónom. Možné je teda, že sa v USA podarí znížiť počas roku 2023 infláciu najmenej o jedno percento.

Prepad trhu s nehnuteľnosťami

Nádej, že úvery budú v budúcnosti dostupné pre každého v EÚ klesla rapídne a je najnižšia od roku 2012. Takisto sa zvyšuje skepsa, že kapitál prichádzajúci do Európy z každej časti sveta bude dostatočný. Už dnes môžeme vidieť negatívny trend v UK. Z Anglicka prichádzajú správy, ktoré potvrdzujú, že tamojší trh s nehnuteľnosťami by mohol byť na pokraji výrazného poklesu. Budúci rok by sme mohli vidieť až 30 % pokles cien nehnuteľností,  pričom niektorí pozorovatelia trhu varujú pred prepadom cien až o 30 %. [3]  Počet nových záujemcov o nehnuteľnosť v UK počas októbra klesol na najnižšiu úroveň od finančnej krízy v roku 2008.

Aj keď podmienky nie sú rovnaké vo všetkých štátoch Európy, je pravdepodobné, že práve Británia bude odrazovým mostíkom pre trend poklesu hodnoty realít v celej EÚ. Je možné, že prudký nárast úrokových sadzieb a pokles cien spôsobí koniec 13-ročného boomu na britskom trhu s bývaním, čo následne spôsobí pád cien realít nielen v UK, ale v celom európskom regióne. [4] Globálne môžeme o EÚ povedať, že počas roku sa zhoršia celkové investičné a rozvojové vyhliadky. [5]

Zelenšia planéta

Ďalšou témou, ktorá bude významná počas roku 2023 je boj za klimatickú zmenu a v nadväznosti na to vyššie investície do zelených energií. Prvotný impulz prichádza od prezidenta Bidena a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Títo dvaja lídri sa dohodli na pokračovaní spolupráce v boji proti zmene klímy. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože práve tieto dve krajiny sú obrovskými znečisťovateľmi životného prostredia.

Práve Spojené štáty a Čína sú dve veľmoci, ktoré by mali viac investovať do zelenej energie. Takže spoločnosti, ktoré kladú dôraz na tento element môžu mať v roku 2023 a neskôr výhodu. Takisto investori by sa mohli v nasledujúcom roku prikláňať k investíciám s ohľadom na ochranu prírody. [6]  USA má najnovšie zverejniť svoj plán energetickej transformácie, ktorého cieľom je vyraďovanie uhlia v prospech čistých zdrojov energie. Aj Čína pôjde cestou navyšovania investícií do zelenej energie. Trend zelenej energie a investícií do tohto odvetvia bude v nasledujúcich rokoch narastať, a to nielen v týchto dvoch krajinách.

[1,2,3,4,5,6] Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

Obsah tohto materiálu predstavuje marketingovú komunikáciu a nemal by sa považovať za akýkoľvek druh investičného poradenstva a / alebo investičného prieskumu a / alebo podnet na akékoľvek transakcie. Tento materiál bol pripravený iba na informačné / vzdelávacie účely a neznamená povinnosť vykonať investičné transakcie ani nezaručuje ani nepredpovedá budúci výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a jej príslušné osoby vrátane pridružených spoločností, agentov, managerov alebo zamestnancov nezaručujú presnosť, platnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií / údajov poskytnutých tretími stranami a nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z akýchkoľvek investícií uskutočnených na základe uvedených informácií / údajov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Ďalšie analýzy

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 92.38% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.