🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Posledné analýzy

share

Facebook share Twitter share
NAJDÔLEŽITEJŠIE SPRÁVY MINULÉHO TÝŽDŇA 10.03.2023

NAJDÔLEŽITEJŠIE SPRÁVY MINULÉHO TÝŽDŇA 10.03.2023

V Dubaji stúpol dopyt po nehnuteľnostiach

Prvé dva mesiace roka 2023 priali nehnuteľnostiam v Dubaji a tie stúpli na rekordnú úroveň. Vo februári sa uskutočnilo v tomto meste 8 515 transakcií v rámci trhu s nehnuteľnosťam, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o neuveriteľných 43,9 %. V meste, kde 90 % tvoria cudzinci, je aktuálne problém objednať si odvoz alebo stôl v reštaurácii a mesto postihuje prudké a často extrémne zvýšenie nájomného.  Výška nájomného sa medziročne zvýšila o 60%.

Novinka vo Facebooku

Spoločnosť Meta Platforms sa zaujíma o možnosť zavedenia samostatnej  decentralizovanej siete na zdieľanie textových aktualizácií. Spoločnosť Meta potvrdila tieto špekulácie a zverejnila, že to bude príležitosť pre tvorcov a verejne známe osoby zdieľať aktualizácie o svojich záujmoch. Podstatou decentralizovanej platformy je dobrovoľná správa pomocou správcov, ktorí spájajú svoje siete prostredníctvom tzv. federácie aplikácií. Facebook a Twitter fungujú na centralizovanom prístupe.

Zníženie hodnotenia pre Caterpillar

Firma vykázala v roku 2022 nárast 27 % na akciu a analytici očakávajú, že tento rok sa spomalí rast na 16 % a v roku 2024 bude na úrovni 4 %.[1] V roku 2025 by podľa prognóz mohla očakávať stabilný nárast. Hodnotenie akcií spoločnosti Caterpillar sa znížilo na Sell z úrovne Neutral s cieľovou cenou 225 dolárov za akciu.[2] V spoločnosti môžeme vidieť, že rast nevybavených objednávok sa spomalil. Dynamika konečného trhu sa v niektorých častiach stavebníctva a ropného a plynárenského priemyslu vyrovnáva. Pomer rizika a výnosu je naklonený smerom nadol.

carterpillar

Výkonnosť akcií spoločnosti Caterpillar za posledných 5 rokov. (Zdroj: Investing) *

Menej nových pracovných miest

Vytváranie pracovných miest sa v poslednom mesiaci spomalilo. Napriek neúnavným snahám Fedu spomaliť ekonomiku a zníženiť infláciu je rast stále silnejší, než sa očakávalo. V USA informovalo ministerstvo práce, že počet zamestnancov mimo poľnohospodárskeho sektora sa za mesiac zvýšil o 311 000. Miera nezamestnanosti vzrástla na 3,6 %, čo bolo nad očakávanou hodnotou 3,4 %. Počet pracovných miest bol vyšší, ako sa predpokladalo, avšak februárový rast predstavoval spomalenie oproti silnému januáru. Akcie sa po zverejnení údajov vyvíjali zmiešane.

* Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

[1,2] Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

Obsah tohto materiálu predstavuje marketingovú komunikáciu a nemal by sa považovať za akýkoľvek druh investičného poradenstva a / alebo investičného prieskumu a / alebo podnet na akékoľvek transakcie. Tento materiál bol pripravený iba na informačné / vzdelávacie účely a neznamená povinnosť vykonať investičné transakcie ani nezaručuje ani nepredpovedá budúci výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a jej príslušné osoby vrátane pridružených spoločností, agentov, managerov alebo zamestnancov nezaručujú presnosť, platnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií / údajov poskytnutých tretími stranami a nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z akýchkoľvek investícií uskutočnených na základe uvedených informácií / údajov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Ďalšie analýzy

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 91.84% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.