🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Posledné analýzy

share

Facebook share Twitter share
Kde investovať do bytu? Bratislava v priemere

Kde investovať do bytu? Bratislava v priemere

Najdlhšie sa bude vracať investícia do bytu, ktorý bol zakúpený k prenájmu, v chorvátskom Dubrovníku, a to vyše 42 rokov. Naopak, najrýchlejšie sa kupujúcemu vráti kúpna cena prenajímaného bytu v gréckych Aténach alebo španielskej Valencii, a to za 17 rokov. Medzi najmenej výhodné investície patrí rovnako byt v Prahe s návratnosťou 35 a pol roka. Bratislava s 26 rokmi stojí v európskom porovnaní približne v strede. Vo svojom porovnaní návratnosti investícií do bytu európsky broker ProfitLevel skonfrontoval trhové ceny a nájmy v 17 atraktívnych európskych metropolách a prázdninových letoviskách.

Vysoký rast cien rezidenčných nehnuteľností ovplyvnila v dobe pandémie aj zmena štruktúry dopytu a ponuky. Jedným z kľúčových faktorov bol dopyt po bytoch ako investícií. Nie vo všetkých európskych mestách a prímorských lokalitách bol tento vývoj obdobný.

Obecne sa dlhšia návratnosť vyskytuje pri bytoch v strednej Európe, kým v juhoeurópskych krajinách, vrátane ostrovov ako Kréta alebo Kanárske ostrovy, sa investovaná cena prenájmu vráti relatívne skoro.

 

Metodika a zdroje

Dáta vychádzajú z crowd-sourced dát webu Numbeo.com, ktorý má aj pre malé mestá viac ako 100 datapointov za posledných 12 mesiacov.* Dáta boli zozbierané v týždni 10. – 17. januára 2022. Zachytené nájmy sú v kategórii jednoizbových bytov (50 m2) v centre mesta za meter štvorcový.

Dáta boli porovnané a prekontrolované aj s inými zdrojmi, napr. Statista.com alebo analýzy spoločnosti Deloitte.* Tieto ďalšie zdroje však uvádzajú priemernú cenu za celé mesto, preto sú čísla ProfitLevelu konzistentne vyššie.

Použité kurzy sú priemerné kurzy rok 2021 podľa Európskej centrálnej banky.

 

Doba návratnosti v rokoch**

Valencia

17,06

Atény

17,66

Marseille

21,78

Barcelona

22,51

Gran Canaria (Las Palmas)

23,00

Kréta (Iraklio)

23,37

Krakov

25,19

Ľubľana

25,62

Bratislava

26,11

Miláno

27,42

Budapešť

29,67

Nice

29,71

Varšava

30,76

Praha

35,46

Viedeň

37,16

Mníchov

38,00

Dubrovník

42,38

*pomer trhovej ceny bytu a ročného nájmu, použité dáta viď

 

 

 

*Referencie: Numbeo.com: https://www.numbeo.com/cost-of-living/ Statista.com: https://www.statista.com/statistics/1052000/cost-of-apartments-in-europe-by-city/ Deloitte: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf

Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 551,21 € 203 462,28 € 1 103,36 € 4,05 15,37 30,76 Warsaw Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 505,75 € 152 905,35 € 1 045,70 € 3,76 12,19 25,19 Krakow Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 695,63 € 295 976,58 € 1411,04 € 2,43 17,48 35,46 Prague Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 1294,98 € 590 565,00 € 3 139,68 € 1,43 15,67 38,00 Munich Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 657,93 € 206 111,00 € 1 208,43 € 1,22 14,21 26,11 Bratislava Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 840,9 € 375 000,00 € 2188,51 € 2,11 14,28 37,16 Wien Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 428,45 € 152 571,68 € 872,65 € 4,63 14,57 29,67 Budapest Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 642,67 € 197 590,50 € 1 294,19 € 2,28 12,72 25,62 Ljubljana Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 1146,78 € 377 398,50 € 1 695,47 € 1,67 18,55 27,42 Milan Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 692,20 € 352 063,45 € 827,12 € 3,95 35,47 42,38 Dubrovnik Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 887,17 € 316 250,00 € 2068,44 € 1,21 12,74 29,71 Nice Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 612,22 € 160 000,00 € 2 427,81 € 1,73 5,49 21,78 Marseille Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 892,3 € 240 978,00 € 1 726,80 € 1,82 11,63 22,51 Barcelona Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 671,82 € 137 558,50 € 1 409,89 € 2,04 8,13 17,06 Valencia Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 455,68 € 96 590,50 € 703,11 € 4,13 9,72 17,66 Athens Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 365,45 € 102 500,00 € 703,11 € 3,33 12,15 23,37 Crete (Iraklion) Nájom (mesiac) Nákup (celkom) Mzda (mesiac) Úroky Doba sporenia na byt (roky) Doba návratnosti (roky) 692,86 € 191 250,00 € 1 116,25 € 2,83 14,28 23,00 Gran Canaria (Las Palmas)

*⠀

Obsah tohto materiálu predstavuje marketingovú komunikáciu a nemal by sa považovať za akýkoľvek druh investičného poradenstva a / alebo investičného prieskumu a / alebo podnet na akékoľvek transakcie. Tento materiál bol pripravený iba na informačné / vzdelávacie účely a neznamená povinnosť vykonať investičné transakcie ani nezaručuje ani nepredpovedá budúci výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a jej príslušné osoby vrátane pridružených spoločností, agentov, managerov alebo zamestnancov nezaručujú presnosť, platnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií / údajov poskytnutých tretími stranami a nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z akýchkoľvek investícií uskutočnených na základe uvedených informácií / údajov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Ďalšie analýzy

Profilová fotka :meno

Hlavná analytička ProfitLevel

Lucia Žárska

Je spoluzakladateľkou webu Mafinn, kde sa po obsahovej stránke venovala edukácii laického publika v oblasti rôznych druhov investícií. Ako sama hovorí, investovanie môže byť jasné, zrozumiteľné a dostupné pre každého, stačí vedieť ako na to. Aj preto sa rozhodla v oblasti finančných trhov smerovať svoju ďalšiu kariéru. Na pozícii hlavnej analytičky brokerskej spoločnosti ProfitLevel sa venuje tejto téme podrobnejšie. Zároveň pokračuje v písaní odborných textov o kapitálových trhoch do médií a na blogy.

Všetky analýzy Moje príspevky Firemné príspevky

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 88.85% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.