🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Vzdělávací Články

Instrumenty

Instrumenty

Před začátkem každého obchodování, ať už jsou předmětem vašeho zájmu fyzické cenné papíry nebo CFD (Contract for difference, tedy Rozdílové smlouvy) je důležité si objasnit základní pojmy, které jsou pro obchodování nevyhnutelné.

Akcie

Fyzické akcie

Akcie ve fyzické podobě představuje obchodovatelný papír, přičemž reprezentuje část základního kapitálu společnosti, která danou akcii emitovala. Každý držitel akcie se stává akcionářem této společnosti a získává hlasovací právo podle počtu kusů vlastněných akcií. Taktéž mu vzniká právo podílet se na zisku společnosti prostřednictvím dividend a v případě zániku společnosti právo na likvidačním zůstatku.

CFD akcie 

Umožnují obchodování s akciemi konkrétních společností bez toho, abyste museli vlastnit podkladové aktivum. V praxi to znamená, že při koupi CFD smluv pouze spekulujete na pohyb ceny daného aktiva. Výhodou je možnost spekulovat nejen na růst, ale také na pokles ceny daného aktiva a využití finanční páky, díky čemuž je možné obchodovat s větším kapitálem (možnost zajímavějšího zisku, ale také větší ztráty). Obchodovat prostřednictvím CFD je možné také další instrumenty jako jsou komodity, indexy a forex.

Mezi nejznámější a nejvíce diskutované patří akcie velkých technologických společností jako Apple, Amazon, Tesla, Google, Microsoft anebo Facebook. Vývoj hodnoty akcií společnosti závisí na celé řadě faktorů jako jsou například hospodářské výsledky firmy, vývoj celého segmentu, do kterého společnost patří, aktuální stav ekonomiky atd.

V případě, že společnost vykazuje dlouhodobě rostoucí hospodářský výsledek, investoři to většinou hodnotí jako pozitivní signál a cena akcií takové společnosti pravděpodobně vzroste. Vytvoří se tak prostor pro získání výnosu v případě prodeje těchto akcií za cenu vyšší, než byla kupní cena. V případě negativního vývoje hospodářských výsledků společnosti naopak dochází k poklesu hodnoty akcií.

Indexy

Prostřednictvím investice do indexu nakupujete všechny společnosti, které jsou součástí daného indexu. Jinými slovy index je indikátorem hodnoty určité skupiny akcií. K nejznámějším indexům patří americký Dow Jones Industrial Average, Standard and Poor’s 500, index technologického sektoru Nasdaq Composite, evropský STOXX Europe 600 a německý DAX.

Indexy mají také funkci porovnávání výkonnosti tzv. benchmark. Pro investory jsou výjimečné tím, že znázorňují vývoj velkého počtu akcií společností v jedné hodnotě.

Rozlišujeme dva základní druhy indexů: 

 • Výběrové indexy – zahrnující vzorek významných akcií obchodovaných na určitém trhu

 • Souhrnné indexy – zahrnují všechny akcie obchodované na určitém trhu 

Burzovní indexy jsou počítány buď jako cenově vážené indexy anebo indexy vážené podle tržní kapitalizace. Tyto způsoby jsou od sebe podstatně odlišné a pro investora je důležité, aby metodě výpočtu indexu rozuměl.

Cenově vážené indexy 

Hodnotu indexu ovlivňuje jen cena zahrnutých akcií. To znamená, že čím vyšší je cena akcií společností, tím víc ovlivňuje hodnotu celého indexu. Nebere se vůbec v potaz objem obchodovaných akcií. Mezi cenově vážené indexy patří Dow Jones Industrial Average anebo Nikkei 225.

Indexy vážené podle tržní kapitalizace 

Kromě ceny akcie ovlivňuje hodnotu indexu také počet určitých akcií v oběhu. Díky tomu ovlivňují akcie velkých společností obchodovaných ve velkých objemech hodnotu indexu podstatně více než akcie menších společností, i kdyby tyto akcie měly podstatně vyšší cenu. Existuje mnohem více indexů počítaných tímto způsobem než cenově vážených indexů. Patří sem například Standard & Poor’s 500, NASDAQ Composite anebo DAX.

Komodity 

Přestože komoditní trh je oproti jiným trhům relativně malý, představuje finanční trh, který se dá považovat za „bezpečný přístav“ v době ekonomické nestability. Investoři a obchodníci se odjakživa obraceli na komodity v dobách, kdy ceny akcí a jiných finančních instrumentů klesaly. Poptávka po komoditách se neustále zvětšuje díky jejich omezenému množství. Mnoho komodit jako například ropa anebo zlato už dosáhly své maximální produkce a ta klesá na základě finanční náročnosti další těžby. Komodit je tak sále méně. Jsou vhodné na dlouhodobé, ale také krátkodobé investování.

Mezi neznámější komodity patří:

 • vzácné kovy: zlato, stříbro, platina, palladium atd.

 • základní kovy: hliník, měď, zinek, kobalt, olovo atd.

 • energetické komodity: ropa (Brent, Crude Oil), topný olej, zemní plyn

 • obilniny: pšenice, kukuřice, oves, rýže atd.

 • ostatní: káva, cukr, bavlna atd.

Forex

Forex (z angl. Foreign Exchange) je mezinárodní trh se světovými měnami. Označuje se také zkratkou FX. Na tomto trhu dochází k výměně (nákupu/prodeji) jedné měny za druhou, obchodují se tedy v rámci měnových párů. Mezi nejobchodovanější měnové páry na světě patří EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF a AUD/USD, tedy páry z kategorie „majors“. K méně obchodovaným párům patří například EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD a další, které se označují pojmem „minors“.

Jde o decentralizovaný trh, což znamená, že neexistuje konkrétní fyzické místo, kde se obchoduje (jako na klasických burzách), ale je to v podstatě síť, která spojuje banky, instituce, hedge fondy, pojišťovny, ale také samostatné retailové (drobné) obchodníky a investory.

Devizový trh je nejlikvidnější trh na světě, svým denním obratem překonává akciový, komoditní trh i dluhopisový trh. Podle BIS (Bank for International Settlement – Banka pro mezinárodní vypořádání) v roce 2016 představoval denní obrat na forexovém trhu až 5 bilionů USD. Trh je otevřený 24 hodin denně během 5 pracovních dní. Jde o vůbec o nejlikvidnější trh (vysoká likvidita představuje velký objem obchodní aktivity).

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.85% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozorňení na rizika

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.