🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Vzdělávací Články

Páka (pákový efekt)

Páka (pákový efekt)

Finanční páka je nástroj specifický pro obchodování prostřednictvím CFD. Při jejím použití dokáže klient znásobit svůj obchodovaný objem, který by byl bez použití finanční páky mnohem nižší.

Finanční páka je nástroj specifický pro obchodování prostřednictvím CFD. Při jejím použití dokáže klient znásobit svůj obchodovaný objem, který by byl bez použití finanční páky mnohem nižší.

Pákový efekt

Pákový efekt spočívá v tom, že obchodujete nejen se svým kapitálem, ale především s pomocí dodatečného půjčeného kapitálu. Důležité je uvědomit si, že využití páky přináší nejen možnost zajímavějšího zisku, ale zároveň zvyšuje riziko podstatně větší ztráty. Dokonce i když je situace na kapitálových trzích poměrně klidná, pákový efekt může velmi rychle způsobit vysoký zisk anebo ztrátu.

Evropské nařízení

Brokeři pod evropskou regulací mohou retailovým investorům nabídnout maximální páku pro obchodování 1: 30 (tato hodnota se týká hlavních měnových párů a pro jednotlivé obchodní instrumenty je rozdílná). Podle evropského nařízení ESMA, které vstoupilo v platnost 1. srpna 2018 broker musí podstoupit takové kroky, aby zabránil negativnímu zůstatku na vašem účtu.

Mimo Evropy ale mají brokeři většinou vyšší páku v poměru od 1: 100 až do výšky 1: 1000.

Příklad

Pokud obchodujete s vlastním kapitálem ve výši tisíc USD, můžete díky finanční páce 1: 10 nakoupit akcie za 10krát vyšší cenu, tedy v celkové hodnotě 10 tisíc USD. V praxi to znamená, že váš zisk nebo ztráta se počítá z celkové částky smlouvy. Pokud tedy disponujete částkou tisíc USD na účtu a obchodujete páku 1: 10, nakoupíte nebo prodáte (long - dlouhá pozice -> spekulace na růst, short - pozice -> spekulace na pokles) aktivum ve výši 10 tisíc USD a cenový pohyb se vypočítává z této částky. Pokud jste v long pozici a cena daného aktiva vzroste o 10 procent (z 10 tisíc USD) na 11 tisíc USD, zrealizujete zisk tisíc USD. Pokud by však hodnota obchodovaného aktiva v long pozici klesla z 10 tisíc na 9 tisíc, přičemž páka je 1: 10, váš účet by se bez Stop Loss vymazal, protože celková otevřená pozice obchodu klesla o tisíc USD.

Snížení rizika a ochrana účtu

V praxi vás broker prostřednictvím Margin Call informuje, že na „přežití“ vaší pozice potřebujete doplnit kapitál a je na vašem rozhodnutí, či chcete v otevřené pozici zůstat anebo ji raději uzavřete. Margin Call je upozornění klienta, že jeho účet není dost velký pro udržení otevřené a nepříznivě se vyvíjející pozice. Tato upozornění dostanete u ProfitLevelu již při stoprocentní úrovni marže, abyste mohli daný obchod sami uzavřít a předejít tak automatickému vypnutí nejztrátovější pozice, které pro vás nemusí být vždy výhodné, ale chrání vás před tím, abyste se dostali do ztráty. V případě, že situaci na základě Margin Call sami nevyřešíte uzavřením pozice anebo zasláním dodatečných finančních prostředků a kapitál klesne pod výše zmíněných 50 procent zajištění, nastává tzv. Close Margin, což znamená, že pozice vám bude automaticky uzavřena. V případě, že máte otevřenou více než jednu pozici, bude zavřena ta, která má největší objem.

Pomoci snížit riziko vám efektivně dokáže i využití nástrojů money a risk managementu jako je Stop Loss (zadání pokynu pod aktuální tržní cenu, jehož realizování je ochrana dosaženého zisku nebo omezení ztráty) a Take Profit (limitní pokyn, který zrealizuje váš příkaz nad aktuální tržní cenou).

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.61% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozorňení na rizika