🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Vzdělávací Články

CFD

CFD

V souvislosti s online obchodováním se klienti můžou často potkávat s pojmeme CFD, proto je důležité tomuto názvu rozumět, aby si ho nespletli s jinými formami obchodování.

V souvislosti s online obchodováním se klienti můžou často potkávat s pojmeme CFD, proto je důležité tomuto názvu rozumět, aby si ho nespletli s jinými formami obchodování.

Definice CFD

CFD v překladu znamená rozdílové smlouvy. CFD jsou derivátové smlouvy, s kterými se obchoduje na mimoburzovním trhu. V praxi to znamená, že zatímco například fyzické akcie nakoupí klient přímo na burze a získává všechna práva akcionáře, CFD akcie nakupuje na mimoburzovním trhu, což znamená, že je reálně nevlastní, ale může spekulovat na růst anebo na pokles jejich ceny. Obchodování prostřednictvím CFD je jeden ze způsobů, jak investovat nejen do akcií. Ale dalších finančních nástrojů jako jsou měny, indexy anebo komodity.

Technicky jde o dohodu kupujícího a prodávajícího o finančním vyrovnání rozdílu mezi kurzem podkladového aktiva v okamžiku otevření pozice a kurzem podkladového aktiva v momentě ukončení daného obchodu. Realizovaný zisk anebo ztráta z obchodování CFD odpovídá rozdílu mezi cenou podkladového aktiva při otevření dané pozice CFD a cenou podkladového aktiva při uzavření pozice vynásobeného počtem kusů CFD.

Pro obchodování CFD je typické využívat efekt, o kterém si více povíme v následující části seriálu.

Rizika vyplývající z obchodování CFD

Obchodování s CFD má stejně jako ostatní formy investic své výhody a nevýhody. Přináší určité riziko, které nemusí být vhodné pro všechny investory. Předtím, než se rozhodnete začít obchodovat s CFD, je důležité přesně si stanovit své investiční cíle, otestovat své zkušenosti a míru rizika, kterou jste ochotni akceptovat. Důležité je uvědomit si, že v případě nevhodné investice můžete ztratit celý investovaný vklad. Z tohoto důvodu je důležité investovat pouze peníze určené na investování, nikdy ne finance, které máte odložené jako „finanční polštář na horší časy“, o který si nemůžete dovolit přijít.

Obchodování oběma směry

K nesporným výhodám obchodování prostřednictvím CFD patří možnost spekulovat oběma směry – tedy nejen na růst hodnoty podkladového aktiva, ale i na jeho pokles. V případě otevření pozice na růst mluvíme o tzv. dlouhé pozici a v případě předpokladu, že hodnota daného instrumentu bude klesat mluvíme o tzv. krátké pozici.

Příklad dlouhé pozice (LONG POSITION)

Pokud se klient domnívá, že zlato pravděpodobně vůči dolaru posilní, může se rozhodnout koupit CFD na zlato. Pokud se zlato vůči dolaru obchoduje za 1950 USD, klient koupí prostřednictvím CFD 1 lot zlata (tj. 100 uncí) a zlato vzroste na 1960 USD, zrealizuje zisk 1000 USD (100 uncí krát 10 USD zisk za unci).

Příklad krátké pozice (SHORT POSITION)

Pokud se klient domnívá, že ropa pravděpodobně vůči americkému dolaru klesne, může se rozhodnout prodat CFD na ropu. Pokud se ropa obchoduje vůči americkému dolaru za 68 USD za barel, klient prodá prostřednictvím CFD 1 lot ropy (100 barelů) a ropa klesne na 65 USD za barel, realizuje zisk 300 USD (100 barelů krát 3 USD zisk za barel).

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.85% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozorňení na rizika

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.